Specialister inom storköksventilation

Funktionell Storköksventilation & Underhåll

Funktionsutredningar

Vi utför funktionsutredningar över anläggningar för att ge kunden en detaljerad bild av hur deras anläggning fungerar, vad som behövs korrigeras för att få den att fungera optimalt.

Serviceavtal

Vi erbjuder alla våra kunder serviceavtal för att säkra upp att deras anläggning kontinuerligt underhålls. Alla våra besök resulterar i service dokumentation vilket gör att kunden har full insyn i utförda moment och moment som kommer behöva utföras i framtiden.

UV-system – Reningsystem

Vi installerar och utför kontinuerligt underhåll genom serviceavtal på alla UV-system på marknaden inom storköksventilation.

Ozonaggregat – Reningsystem

Vi är licenserad återförsäljare & partner till DGLH. Vi installerar och sköter kontinuerlig skötsel genom serviceavtal.

Brandskydd

Vi har samarbetsföretag som kan brandskydd i storkök. Allt från projektering, installation och kontinuerligt underhåll via serviceavtal.

Injustering

Alla anläggningar behöver injusteras vare sig det gäller luftflöden eller reningssystem. Att ha en anläggning med dimensionerande luftflöden mot maskinpark är en förutsättning för att skapa gott arbetsklimat i köket.

Projektering

Vi bistår kunder med projekteringshjälp för att ta fram storköksventilations lösning anpassad efter deras önskemål. Har du en restaurang idé som du vill förverkliga i en specifik lokal? Att ta hjälp av expertis spar alltid pengar i slutändan.

Installation

Vi utför installation av allt från storkökskåpor, reningsystem, imkanaler, brandskydd och aggregat. Vi tillhandahåller även styr & el tjänster via Driftautomatik AB.

Välkommen till SSV

Kunskap, erfarenhet & engagemang driver Stockholms Storköksventilation

Stockholms Storköksventilation AB installerar, injusterar & sköter kontinuerligt underhåll inom storköksventilation. Vi är specialister inom detta område. Fokus ligger på helheten för att bistå våra kunder med en lösning som levererar. Storköksventilation är en av de mest krävande ventilationstyperna inom våra fastigheter. För att få god funktion under rimliga ekonomiska gränser behövs en entreprenör som har god kännedom om allt från material till utförande. Vi bygger inte storköksventilation som inte skapar gott klimat i ditt kök. En garant för detta är att vi erbjuder alla våra kunder serviceavtal efter avslutad entreprenad samt att vi inte installerar teknik som vi inte kan underhålla.

Branschvinnare 2023
Storkök i rostfritt stål

Våra samarbetspartners

Licensierad servicepartner 2024

Professionella leverantörer är grunden till våra projekt.

ETS nord logo Uvtech logo Articon logo Halton logo DLGH logo Tovenco logo

Kontakta oss

Behöver du konsultation eller hjälp med installation?

Besöksadress

Årstaängsvägen 31B,
117 43 Stockholm

Postadress

Fornminnesvägen 1A,
186 32 Vallentuna

Leveransadress

Okvistavägen 15,
186 40 Vallentuna

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande